FANDOM


Krvácanie Edit

Ak ste postrelený začnete krvácať. Intenzita krvácania určuje koľko krvi stratíte každú sekundu.

Rôzne zbrane spôsobujú rôzne intenzity krvácania. Viac sa môžete dočítať o efektoch zbraní na Melee Weapons a Firearms.

Ak krvácate tak to môžete vidieť zobrazené na pravej strane vášho charakteru v inventári. Farba textu označuje ako rýchlo intenzívne krvácate, čím červenejšie tým intenzívnejšie.

Zranenia Edit

Zakaždým ste strelený, bodnutý, zrazený alebo spadnete z výšky sa poraníte. Môžete vidieť koľko zranení máte pri vašom charaktery v inventári.

Zranenia ovplyvňujú vašu schopnosť bojovať. Ak máte veľa zranení je väčšia pravdepodobnosť že keď vás niekto trafí tak upadnete do bezvedomia. Môžete ošetriť svoje zranenia použitím Doctor's Bag.

Bezvedomie Edit

Keď ste zranený máte šancu na upadnutie do bezvedomia. Táto šanca závisí od toho, koľko krvi máte, či krvácate alebo nie a koľko zranení máte.

Do bezvedomia môžete upadnúť aj náhodne ak máte menej ako 40% krvi. Čím menej krvi máte, tým sa šanca zvyšuje.

Bezvedomiu môžete predísť požitím Adrenaline alebo Painkillers. Iný hráč vás môže prebrať použitím Andrenalínu keď ste v bezvedomí.

Keď ste v bezvedomý iný hráč vás môže odzbrojiť Disarm stlačením Interact Key (Default F/Enter) keď stojí blízko vás.

Liečenie Edit

Keď nekrvácate vaša krv sa automaticky regeneruje. Môžete ju zrýchliť použitým Adrenaline alebo Morphine.

Tri základné lekárske itemy vám pomôžu pre získanie zravia:

Bandage - Spomalí alebo zastaví krvácanie (závisí od závažnosti rany).

Medkit - Rovnako ako obväz ale dá vám aj Painkillers.

Doctor's Bag - Úplne zastaví krvácanie, ošetrí 1 ranu. Dá vám Painkillers a Morphine.